Европейският форум по Психомоторика: Политиците е нужно да се застъпят за обучение по Психомоторика в образователните институции

На 21 май 2000 г. в Страсбург участниците в световния конгрес по Психомоторика „Психомоторните дейности в трансформиращо се общество, на прага на третото хилядолетие” приемат резолюция, която има за цел да информира обществеността и особено политиците за психомоторната работа. Предлагаме Ви неин превод: РЕЗОЛЮЦИЯ „Радикалният напредък в научните изследвания и технологиите доведе до световни промени…

Историята на една кратка любов. Психомоторика на българска територия. Ваня Дункова. Онлайн конференция 1.11.2020

Презентацията „Историята на една кратка любов. Психомоторика на българска територия“ на Ваня Дункова е представена по време на първата българска онлайн конференция за Психомоторика на 1.11.2020 г.   Бих искала да започна своята презентация с една малка история. За едно играещо с балон дете. На едно дете току що са подарили един голям розов балон.…

Публична лекция на проф. д-р Холга Йесел: „Резонансът и успешното развитие – възможности на психомоториката на практика“, 23.01.2021 г.

Българска асоциация за развитие на психомоториката, съвместно с Германската асоциация по психомоторика (dakp) и Център за детско развитие „Психомоторика за всички деца“ организират публична онлайн лекция на тема: “Резонансът и успешното развитие – възможности на психомоториката на практика”, с водещ проф. д-р Холга Йесел. Успешното развитие на децата зависи основно от техните възможности за резонанс.…

Публична лекция на Силвия Бендер-Джоунс: „Движението, играта и диалогът като основа за детското развитие”, 12.12.2020 г.

Българска асоциация за развитие на психомоториката, съвместно с Германската асоциация по психомоторика (dakp) организира публична онлайн лекция, на тема: “Тайната за откривателите и изследователите: Движението, играта и диалогът като основа за детското развитие”, с водещ Силвия Бендер-Джоунс на 12.12.2020 г. Децата са любопитни, енергични и пълни с ентусиазъм: те искат да научат, да открият, да…

Устав

STATUTE УСТАВ OF ASSOCIATION OPERATING IN PUBLIC BENEFIT НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ BULGARIAN ASSOCIATION FORDEVELOPMENT OF PSYCHOMOTRICITY(the “ASSOCIATION”) БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПСИХОМОТОРИКАТА(„СРДУЖЕНИЕТО“) I.GENERAL PROVISIONS I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Art. 1 (1)The present statute regulates the structure and activity of a non-profit association operating in public benefit incorporated in accordance…

История – 2

Психомоторният метод, който единствено се практикуваше до скоро в България, има своите корени в Белгия, където през 1996-1997 г. Весела Банова, клиничен психолог и психоаналитик, осъществява едногодишна специализация по „Психомоторно възпитание“. Във Факултета по психология и образователни науки на Католическия университет в Льовен тя се обучава под ръководството на Паскал Дидриш, последователка на „бащата“ на…

История – 1

Терминът „Психомоторика” произхожда от Германия и е употребен за първи път от невролога и психиатър Вилхелм Гризингер през 1844 година (1). Германската възпитателка Шарлот Анна Пфефер е първата, която прилага психомоторния подход в своята практика (2). Въпреки това нейният ученик Ърнст Дж. Кифард се счита за основател на Психомоториката в немскоезичните държави. В средата на…