Второ обучение по Образователна Психомоторика в България 05/10/23 – 08/09/24

Второ обучение по образователна психомоторика в Българияdakp Българска асоциация за развитие на Психомоториката (БАПМТ) съвместно с Deutsche Akademie – Aktionskreis Psychomotorik (dakp) за втори път в България предоставят възможност за включване в 1-годишно обучение по Образователна Психомоторикаdakp. Обучението предлага всеобхватна и практически ориентирана квалификация за учители. Фокусът е върху областите на образователната професионална сфера като…

Мелизанд Льо Коре от Франция: Работя със затворници и зависими както по време на техните кризи, така и когато са стабилни

Поредица „Портрети“ на психомоторни специалисти от Европа и света Мелизанд Льо Коре е психомоторен терапевт, който работи в специално адаптирано болнично отделение (UHSA). На това място тя съсредоточава действията си върху тялото в неговите сетивно-двигателни, емоционални и релационни измерения и върху свързването на тези различни сфери. От 2008 година се обучава в различни практики и…