Онлайн магазин www.bapmt.com уверява своите клиенти, че съгласно чл. 55,
ал.1 от Закона за защита на потребителите, имат правото да се откажат или
да заменят получена от тях стока в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от
датата на получаване на стоката САМО при условие, че продуктът е:

 • в оригиналния си вид и качествени характеристики, със запазена
  оригинална опаковка и етикет. Не се счита за повредена опаковка, чиято
  цялост е била нарушена с цел разопаковане на стоката.
 • без следи от употреба (скъсване, надраскване, счупване или други
  повреди), както и няма други повреди, причинени от неправилна
  употреба.

Заявка за връщане на стока, закупена онлайн от www.bapmt.com, се подава
писмено в свободен формат/текст на посочения електронен адрес за
кореспонденция office@bapmt.com в срок не по-дълъг от 14 работни дни,
считано от датата на закупуване, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е посочена
лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената
от клиента сума.

Суми по рекламации се възстановяват САМО по банков път след получаване на
върнатия продукт/артикул и след потвърждение на исканата рекламация.

При необходимост от връщане на суми, платени с карта, по договорирани и
извършени от нас стоки и услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна
транзакция по картата, с която е извършено плащането. Не се допуска
връщането на пари в брой, както и по сметка, различна от тази на платеца.

Сумата ще бъде възстановена в срок до 14 работни дни, считано от датата, на
която потребителят писмено е упражнил правото си да се откаже от стоката
чрез заявка за връщане на стока.

Клиентът има правото да откаже получаването на заявената за покупка от него
стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока не съответства на поръчаната и това е видно с просто
  око.
 • цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата
  сума.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока,
  когато това не е било възможно да бъде установено в момента на
  доставката.


Внимание:

При връщане на стоката, същата трябва да бъде адресирана до адрес: гр. София
1407, Лозенец, ул. Голо бърдо 15, ап.2, ет. 1 и с ясно обозначение: За `Българска
асоциация за развитие на Психомоториката`, като НЕ се приемат обратни пратки
с наложен платеж!

 • Транспортните разходи по връщане на стоки по желание на клиента се
  поемат само от него, с изключение на случаите на фабричен дефект
  и/или неточно описание, снимка.

Ако не бъде спазено някое от горепосочените условия, искане за рекламация
(замяна) няма да бъде разглеждано!