PsyMot: инструмент за психомоторна диагностика и индикации за психомоторна терапия в детската психиатрия

Клаудия Емк, психомоторен терапевт и изследовател от университета Vrije в Амстердам. Рууд Дж. Бошер, изследовател от Холандия.   Психомоторната терапия е ориентирана към движението и тялото терапия. В тази статия представяме наскоро разработен систематичен инструмент за психомоторна оценка и диагностика на деца – PsyMot. Конструирането на този инструмент е вдъхновено от Международната класификация на функционирането…

Лекция на Франциска Личко: Психомоторика и аутизъм: Практически насоки 07.01.2023

В тази лекция Франциска Личко, психомоторен терапевт от Берлин, разглежда как психомоториката може да бъде включена в работата с ABA (applied behavior análisis).Научаваме как движението и играта могат да се използват за иницииране на процеси на взаимодействие с деца от аутистичния спектър. Както и как подходът, ориентиран към тялото, може да се използва за подпомагане…

Партньорство в образованието: Как родители и учители да имат споделена отговорност за образователния и възпитателен процес? *

*Статия от Юта Шнайдер. Оригинално заглавие „Сътрудничество, което вълнува“ (Zusammenarbeit, die bewegt) Юта Шнайдер е психомоторен педагог и Марте Мео терапевт в център за ранно детско развитие в Кьолн (2003-до момента), както и научен сътрудник в университета в Кьолн (2006 г. – до момента). Тя обучава педагози за работа с деца и родители по подкрепящ…

Кои видове телесно-ориентирани интервенции насърчават социално-емоционалната компетентност на децата в предучилищна възраст? Систематичен преглед

Andreia Dias Rodrigues,  Ana Cruz-Ferreira, José Marmeleira, Luís Laranjo and Guida Veiga Резюме: Напоследък се наблюдава увеличение на телесно-ориентираните интервенции, прилагани в образователните програми. Телесно-ориентираните интервенции се основават на връзката тяло-ум, включваща тялото и осъзнаване и изразяване на движение. В този систематичен преглед на литературата за телесно ориентирани интервенции, прилагани в контекста на предучилищна възраст,…

Да бъдеш в движение. Телесно енергиен поглед върху психомоторната практика

Статия от проф. Амара Ренате Екерт ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- Бих искала да въведа тази тема със следния личен опит от психомоторна група с възрастни: Групата влиза в психомоторната зала след като е била в почивка за обяд. Тя е със забавено темпо, погледите са уморени и сякаш питат: „Ама наистина ли трябва да направим нещо сега?“ Общо…

И вкъщи може. Начини да превърнем психомоториката в неизменна част от домашните занимания

Статия от Аника Крюгер, психомоторен терапевт Говори се, че съвременните условия на живот и възпитание предполагат да обърнем по-сериозно внимание на необходимостта от движение. Причината не е толкова в по-ограниченото пространство за живеене, което се отразява негативно върху развитието на децата. Това по-скоро е повишеното внимание на родителите към факта, че  детето им не е…

Първи в България психомоторен тренинг по програма „Еразъм +“

Уважаеми колеги, Психомоториката в България отбелязва голямо развитие в първия по рода си у нас психомоторен тренинг, съфинансиран от Европейскта програма за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм+“. Обучението по психомоторика съобразно ECVET * (PSYCHOMOTORTRAINING) е дело на колегите от Пловдивски университет „П. Хилендарски”, Национална асоциация на работещите с хора с увреждания, „Аналитична зона –…

Психомоторика и логопедия

В следващата презентация ви представяме поредната лекция на БАПМТ – „Психомоторика и логопедия“, която разглежда един фундаментален и генеричен психомоторен казус, този път в контекста на говорната терапия. Ще го опишем накратко заедно с няколко разсъждения, които лекцията и въпросите към нея породиха. Едно дете отива на логопед. Специалистът се опитва няколко пъти да го…

Томи – шумното и разсеяно дете в класната стая или детето, което обича да играе?

Томи е 10-годишно момче и неговата история е един от случаите, описани в книгата “Психомоторни интервенции за психично здраве – деца и юноши”, която БАПМТ предстои да издаде на български език с подкрепата на дарители и съмишленици. Наръчникът e холандско издание, дело на екип от водещи световни изследователи и клиницисти, които описват най-съвременните психомоторни интервенции…

“Как да определим Какво”- Марте Мео в Психомоториката

Българска Асоциация за Развитие на Психомоториката предлага обучение за Марте Мео консултанти “Как да определим Какво”- Марте Мео в Психомоториката. В обучението се представя Марте Мео методът и развиващите елементи в педагогически/терапевтични интеракции. Впечатлителните обучителни видеа от личната практика на участниците показват метода и го правят “видим”. Основните цели на курса са да се научат,…