Tatiana Gurovich: What is the difference between typical and psychomotor pedagogy?

Tatiana Gurovich – Professor at the Faculty of Education of the Pontifical Catholic University of Santiago de Chile, Chile, International Master in Psychomotor Science from the Higher Institute for Psychomotor Re-education in Paris, France, Professor Honoris Causa from the International Organization for Psychomotor Science and Relaxation, France, with specializations in “Special Education”, “Pedagogical Psychomotorics”, “Psychopedagogy”…

Photo: Jonathan Borba

Холистична грижа за бременните жени, родилките и техните деца – възможна ли е в България?

Българска асоциация за развитие на психомоториката (БАПМТ) от самото си създаване работи за устойчива и етична психомоторика в подкрепа на детското развитие. Психомоторните терапевти към БАПМТ са обучени в това да проявяват чувствителност към преживяванията на децата и да ги съпровождат в тяхното психо-телесно изразяване. Практиката ни показва, че ранните преживявания на децата, започващи още…

A public lecture by Prof. Dr. Holger Jessel: ‘Resonance and Successful Development – Potentials of Psychomotricity in Practice’, 23.01.2021

Bulgarian Association for Development of Psychomotricity in cooperation with Deutsche Akademie – Aktionskreis Psychomotorik and Children’s development center ‘Psychomotricity for all children’ organize a public online lecture on the topic ‘Resonance and Successful Development – Potentials of Psychomotricity in Practice’ held by Prof. Dr. Holger Jessel. Successful development of children depends fundamentally on their opportunities…

Устав

STATUTE УСТАВ OF ASSOCIATION OPERATING IN PUBLIC BENEFIT НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ BULGARIAN ASSOCIATION FORDEVELOPMENT OF PSYCHOMOTRICITY(the “ASSOCIATION”) БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПСИХОМОТОРИКАТА(„СРДУЖЕНИЕТО“) I.GENERAL PROVISIONS I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Art. 1 (1)The present statute regulates the structure and activity of a non-profit association operating in public benefit incorporated in accordance…