Завърши първото сертифицирано обучение по „Образователна Психомоторика“ в България

Първото сертифицирано от Германската асоциация по Психомоторика  – Deutsche akademie aktionskreis psychomotorik e.v dakp обучение по „Образователна психомоторика“ приключи с дипломирането на 20 психомоторни специалисти от България. Образователната Психомоторика може да се прилага в институции – детски градини и училища (начален етап), както и в образователни центрове, социални домове, институции, предлагащи подкрепа за деца в…