Томи – шумното и разсеяно дете в класната стая или детето, което обича да играе?

Томи е 10-годишно момче и неговата история е един от случаите, описани в книгата “Психомоторни интервенции за психично здраве – деца и юноши”, която БАПМТ предстои да издаде на български език с подкрепата на дарители и съмишленици. Наръчникът e холандско издание, дело на екип от водещи световни изследователи и клиницисти, които описват най-съвременните психомоторни интервенции…

“Как да определим Какво”- Марте Мео в Психомоториката

Българска Асоциация за Развитие на Психомоториката предлага обучение за Марте Мео консултанти “Как да определим Какво”- Марте Мео в Психомоториката. В обучението се представя Марте Мео методът и развиващите елементи в педагогически/терапевтични интеракции. Впечатлителните обучителни видеа от личната практика на участниците показват метода и го правят “видим”. Основните цели на курса са да се научат,…

Стартира благотворителна кампания “Психичното здраве на децата е в твоите ръце – прегърни го!”

Дарителската кампания “Психичното здраве на децата е в твоите ръце – прегърни го!” започва на 15 септември. Целта е ние от Българска асоциация за развитие на Психомоториката, заедно с Вас, приятели, съмишленици и дарители, да направим възможно родители и професионалисти да прочетат холандската книга “Психомоторни интервенции за психично здраве – деца и юноши” на български…

Завърши първото сертифицирано обучение по „Образователна Психомоторика“ в България

Първото сертифицирано от Германската асоциация по Психомоторика  – Deutsche akademie aktionskreis psychomotorik e.v dakp обучение по „Образователна психомоторика“ приключи с дипломирането на 20 психомоторни специалисти от България. Образователната Психомоторика може да се прилага в институции – детски градини и училища (начален етап), както и в образователни центрове, социални домове, институции, предлагащи подкрепа за деца в…