Партньорство в образованието: Как родители и учители да имат споделена отговорност за образователния и възпитателен процес? *

*Статия от Юта Шнайдер. Оригинално заглавие „Сътрудничество, което вълнува“ (Zusammenarbeit, die bewegt) Юта Шнайдер е психомоторен педагог и Марте Мео терапевт в център за ранно детско развитие в Кьолн (2003-до момента), както и научен сътрудник в университета в Кьолн (2006 г. – до момента). Тя обучава педагози за работа с деца и родители по подкрепящ…

Кои видове телесно-ориентирани интервенции насърчават социално-емоционалната компетентност на децата в предучилищна възраст? Систематичен преглед

Andreia Dias Rodrigues,  Ana Cruz-Ferreira, José Marmeleira, Luís Laranjo and Guida Veiga Резюме: Напоследък се наблюдава увеличение на телесно-ориентираните интервенции, прилагани в образователните програми. Телесно-ориентираните интервенции се основават на връзката тяло-ум, включваща тялото и осъзнаване и изразяване на движение. В този систематичен преглед на литературата за телесно ориентирани интервенции, прилагани в контекста на предучилищна възраст,…

Да бъдеш в движение. Телесно енергиен поглед върху психомоторната практика

Статия от проф. Амара Ренате Екерт ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- Бих искала да въведа тази тема със следния личен опит от психомоторна група с възрастни: Групата влиза в психомоторната зала след като е била в почивка за обяд. Тя е със забавено темпо, погледите са уморени и сякаш питат: „Ама наистина ли трябва да направим нещо сега?“ Общо…

И вкъщи може. Начини да превърнем психомоториката в неизменна част от домашните занимания

Статия от Аника Крюгер, психомоторен терапевт Говори се, че съвременните условия на живот и възпитание предполагат да обърнем по-сериозно внимание на необходимостта от движение. Причината не е толкова в по-ограниченото пространство за живеене, което се отразява негативно върху развитието на децата. Това по-скоро е повишеното внимание на родителите към факта, че  детето им не е…

Първи в България психомоторен тренинг по програма „Еразъм +“

Уважаеми колеги, Психомоториката в България отбелязва голямо развитие в първия по рода си у нас психомоторен тренинг, съфинансиран от Европейскта програма за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм+“. Обучението по психомоторика съобразно ECVET * (PSYCHOMOTORTRAINING) е дело на колегите от Пловдивски университет „П. Хилендарски”, Национална асоциация на работещите с хора с увреждания, „Аналитична зона –…

Психомоторика и логопедия

В следващата презентация ви представяме поредната лекция на БАПМТ – „Психомоторика и логопедия“, която разглежда един фундаментален и генеричен психомоторен казус, този път в контекста на говорната терапия. Ще го опишем накратко заедно с няколко разсъждения, които лекцията и въпросите към нея породиха. Едно дете отива на логопед. Специалистът се опитва няколко пъти да го…

Томи – шумното и разсеяно дете в класната стая или детето, което обича да играе?

Томи е 10-годишно момче и неговата история е един от случаите, описани в книгата “Психомоторни интервенции за психично здраве – деца и юноши”, която БАПМТ предстои да издаде на български език с подкрепата на дарители и съмишленици. Наръчникът e холандско издание, дело на екип от водещи световни изследователи и клиницисти, които описват най-съвременните психомоторни интервенции…

“Как да определим Какво”- Марте Мео в Психомоториката

Българска Асоциация за Развитие на Психомоториката предлага обучение за Марте Мео консултанти “Как да определим Какво”- Марте Мео в Психомоториката. В обучението се представя Марте Мео методът и развиващите елементи в педагогически/терапевтични интеракции. Впечатлителните обучителни видеа от личната практика на участниците показват метода и го правят “видим”. Основните цели на курса са да се научат,…

Стартира благотворителна кампания “Психичното здраве на децата е в твоите ръце – прегърни го!”

Дарителската кампания “Психичното здраве на децата е в твоите ръце – прегърни го!” започва на 15 септември. Целта е ние от Българска асоциация за развитие на Психомоториката, заедно с Вас, приятели, съмишленици и дарители, да направим възможно родители и професионалисти да прочетат холандската книга “Психомоторни интервенции за психично здраве – деца и юноши” на български…

Завърши първото сертифицирано обучение по „Образователна Психомоторика“ в България

Първото сертифицирано от Германската асоциация по Психомоторика  – Deutsche akademie aktionskreis psychomotorik e.v dakp обучение по „Образователна психомоторика“ приключи с дипломирането на 20 психомоторни специалисти от България. Образователната Психомоторика може да се прилага в институции – детски градини и училища (начален етап), както и в образователни центрове, социални домове, институции, предлагащи подкрепа за деца в…