Онлайн конференция „Магията на играта и движението. Психомоториката в детското развитие и образование“

Интерактивна онлайн конференция на тема: „Магията на играта и движението. Психомоториката в детското развитие и образование“ 1 Ноември 2020г. Говорители: Prof. Dr. Holger Jessel Silvia Bender-Joans Prof. Dr. Amara Eckert Nicole Seebach-Dietze Ваня Дункова Prof. Dr. Holger Jessel и Silvia Bender: Диалогът на движещите се тела и развитието на детето – Силни страни и възможности…

The magic of play and movement. Psychomotricity in child development and education

Interactive online conference: „The magic of play and movement. Psychomotricity in child development and education“ November 1, 2020 Speakers: Prof. Dr. Holger Jessel Silvia Bender-Joans Prof. Dr. Amara Eckert Nicole Seebach-Dietze Vanya Dunkova Prof. Dr. Holger Jessel and Silvia Bender: The Dialogue of Moving Bodies and Child Development – Strengths and Opportunities of Psychomotor in…

Устав

STATUTE УСТАВ OF ASSOCIATION OPERATING IN PUBLIC BENEFIT НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ BULGARIAN ASSOCIATION FORDEVELOPMENT OF PSYCHOMOTRICITY(the “ASSOCIATION”) БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПСИХОМОТОРИКАТА(„СРДУЖЕНИЕТО“) I.GENERAL PROVISIONS I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Art. 1 (1)The present statute regulates the structure and activity of a non-profit association operating in public benefit incorporated in accordance…

История – 2

Психомоторният метод, който единствено се практикуваше до скоро в България, има своите корени в Белгия, където през 1996-1997 г. Весела Банова, клиничен психолог и психоаналитик, осъществява едногодишна специализация по „Психомоторно възпитание“. Във Факултета по психология и образователни науки на Католическия университет в Льовен тя се обучава под ръководството на Паскал Дидриш, последователка на „бащата“ на…

История – 1

Терминът „Психомоторика” произхожда от Германия и е употребен за първи път от невролога и психиатър Вилхелм Гризингер през 1844 година (1). Германската възпитателка Шарлот Анна Пфефер е първата, която прилага психомоторния подход в своята практика (2). Въпреки това нейният ученик Ърнст Дж. Кифард се счита за основател на Психомоториката в немскоезичните държави. В средата на…

Проучване: Как редовните практики по Психомоторика могат да подобрят когнитивното развитие на децата след 12-месечна възраст

Систематизация на психомоторната активност и когнитивното развитие Майте Мас, Лидия Хименез и Консепсио Риера Автономен университет на Барселона (UAB), Белатера, Барселона, Испания; Детска ясла Кан Сера, Кардедеу, Барселона, Испания Резюме Целта на проучването е как редовните практики по психомоторика могат да подобрят когнитивното развитие на децата след 12-месечна възраст. През последните години се наблюдава ръст…

„Агресията при децата. Възможности за смислена психомоторна интервенция“ Автор: Ингрид Берг

Агресията при децата от психоаналитична гледна точка – Възможности за смислена психомоторна интервенция Автор: Ингрид Берг Преведено от книгата „Човекът в центъра“ с редактори А. Екерт и Р. Хамър, издателство Aktionskreis Psychomotorik, Лемго 2004 г.   Въведение Агресивното поведение се явява тема на нашето време. Родителите и възпитателите все по-често се оплакват от агресивно поведение…