Онлайн конференция „Магията на играта и движението. Психомоториката в детското развитие и образование“

Интерактивна онлайн конференция на тема: „Магията на играта и движението. Психомоториката в детското развитие и образование“ 1 Ноември 2020г. Говорители: Prof. Dr. Holger Jessel Silvia Bender-Joans Prof. Dr. Amara Eckert Nicole Seebach-Dietze Ваня Дункова Prof. Dr. Holger Jessel и Silvia Bender: Диалогът на движещите се тела и развитието на детето – Силни страни и възможности…