Как децата изразяват своите пре- и перинатални преживявания в играта и движенията си

Проф. Амара Р. Еккерт Резюме: Темата на тази статия е разработена в контекста на повтарящи се наблюдения от психомоторната практика и съответната литература. Бяха направени наблюдения върху 18 деца, допълнени чрез анамнеза, интервюта с придружаващите ги терапевти, както и експертно интервю. Резултатите от това херменевтично проучване са представени в тази статия. В текста са изброени…