Как децата изразяват своите пре- и перинатални преживявания в играта и движенията си

Проф. Амара Р. Еккерт Резюме: Темата на тази статия е разработена в контекста на повтарящи се наблюдения от психомоторната практика и съответната литература. Бяха направени наблюдения върху 18 деца, допълнени чрез анамнеза, интервюта с придружаващите ги терапевти, както и експертно интервю. Резултатите от това херменевтично проучване са представени в тази статия. В текста са изброени…

Психомоторен подход при работа с травмата

Проф. Амара Р. Екерт   „Една травма бива трансформирана тогава, когато непоносимите усещания и чувства бъдат претопени от поносимите. Тази трансформация може да се активира, когато отключващите и потушаващите травмата реакции са със сходна интензивност (Ливайн/Клайн 2005).   Предмет на тази статия са инсценировките на децата по време на игра и поведението им, които понякога…

Публична лекция на Кола Б. Брьонер: “Въведение в пре-и перинаталната психология: Как родилните преживявания се отпечатват в живота”, 28.08.2021 г.

Българска асоциация за развитие на Психомоториката, съвместно с Международното общество за пренатална и перинатална психология и медицина (ISPPM) и Център за детско развитие „Психомоторика за всички деца“ организират публична онлайн лекции “Въведение в пре- и перинаталната психология” в 2 части: “Бременност” и “Отпечатъкът на раждането”. Всички сме имали преживявания по време на нашето раждане. Научната…

Публична лекция на Кола Б. Брьонер: “Въведение в пре-и перинаталната психология: Как вътреутробните преживявания формират идентичността”, 24.07.2021 г.

Българска асоциация за развитие на Психомоториката, съвместно с Международното общество за пренатална и перинатална психология и медицина (ISPPM) и Център за детско развитие „Психомоторика за всички деца“ организират “Въведение в пре- и перинаталната психология” в 2 части: “Бременност” и “Отпечатъкът на раждането”. – Какво се случва с преживяванията на бебето по време на бременността? –…