Образователната Психомоторика работи за постигане на автономия чрез саморегулация. Това се случва чрез различни преживявания във връзка с материалната среда и другите (възрастни и деца).

Психомоторната практика оказва влияние върху развитието на фини и общи двигателни умения; координация; баланс; разбиране на времето и пространството; възприятие; внимание; взаимодействие с материалите и околната среда; разпознаване на стимули и др.

В психичната област Психомоториката предоставя пространство за справяне с гняв, радост, безпокойство, пасивност и други чувства. Тя също така помага да се интегрира травмата в развитието чрез повишаване на осъзнаването на тялото и чрез използване на символичната игра за разбиране на плашещите преживявания.

Психомоториката помага за засилване на вниманието към другите, за развитие на социалните компетенции и сътрудничеството, както и за разбирането на собствените емоции и емоциите на другите, и поемането на отговорност.

По-подробни стъпки в процеса на образователната Психомоторика могат да бъдат споменати следните:

  • Подкрепа за развитието на символната функция чрез удоволствието, което детето преживява по време на движение, игра и създаване на нещо ново;
  • Подкрепа на детето да премине през различните нива на символизиране и да го подпомогне да премине от „удоволствието на действието към удоволствието от мисленето“.
  • Подкрепа за развитието на процеса на успокоение с оглед на тревожности от всякакъв характер чрез използване на удоволствието във всички двигателни дейности. По този начин Психомоторната практика ще изпълнява своята превантивна функция осигурявайки подкрепа на детето да намали влиянието на тревожността чрез разбиране и справяне с нея;
  • Подкрепа за развитието на процеса на децентрализация и разкриване на удоволствието от оперативното мислене…

Сертифицирани специалисти по „Образователна психомоторика“

Албена Уей albenatodo@gmail.com ерготерапевт
Александра Петрова info@arty.bg учител
Валентина Грозева valentinagrozeva@abv.bg психолог
Виолета Спирова violetta.s.spirit@gmail.com психолог
Вяра Панайотова viaraspanayotova@gmail.com социален работник
Деница Дамянова d.damianova.d@gmail.com логопед
Елис Яханаджиян elisbass@gmail.com учител
Ермина Дончева erminagarash@gmail.com учител
Зорница Стоянова zuzi_petrova@mail.bg психолог
Красимира Дянкова Христова krasi.diankova@abv.bg психолог
Лилия Буровска lilia.burovska@transform.bg психолог
Мария Георгиева marriavg@gmail.com учител
Милена Котарова milena.kotarova@abv.bg психолог
Надежда Дошева nadejda.dosheva@transform.bg психолог
Нина Гелкова ngelkova@gmail.com психолог
Полина Андонова polina_andonova@abv.bg учител
Поля Николова polqnikolova@gmail.com учител
Светлана Картунова-Томова svetlanakbg@gmail.com логопед
Теодора Маринова tedypmarinova@gmail.com логопед
Тодорка Митева regards.tedy@gmail.com психолог

Без външно оценяване и без наказания и поощрения. ПМТ принципи за учители в детската градина*

Статия на Петер Кесел Резюме: В тази статия са представени основните психомоторни принципи, събрани от различни учебници, с цел да се преподават като част от обучението по психомоторни умения за учители в детска градина. Тези принципи имат за цел да дадат на бъдещите преподаватели първо впечатление и знания за методологията и дизайна на взаимоотношенията в…

Read more

Движение, игра и диалог: Възможности за развитие в психомоторното пространство онлайн лекция

Българска асоциация за развитие на Психомоториката покани двама от водещите специалисти по Образователна психомоторика в Германия Силвия Бендер-Джоунс и Петер Кесел за тази онлайн лекция. Те ще представят пред българската аудитория възможностите на Образователната психомоторика на практика и ще дадат идеи за приложението й в училище. Отчитайки стойността на движението и играта в ранното детско…

Read more

Регула Тиги от Швейцария: Ужасно е, че образователната система отделя ума от тялото

Поредица „Портрети“ на психомоторни специалисти от Европа и света Регула Тиги е психомоторен терапевт от Швейцария. Преди да се запознае с Психомоториката, е била учител по физическо възпитание. Психомоторното си образование получава в Колежа за обучение на специални педагози в Цюрих. От 2005 година до сега тя работи като семеен психомоторен терапевт. В момента практикува…

Read more

Второ обучение по Образователна Психомоторика в България 05/10/23 – 08/09/24

Второ обучение по образователна психомоторика в Българияdakp Българска асоциация за развитие на Психомоториката (БАПМТ) съвместно с Deutsche Akademie – Aktionskreis Psychomotorik (dakp) за втори път в България предоставят възможност за включване в 1-годишно обучение по Образователна Психомоторикаdakp. Обучението предлага всеобхватна и практически ориентирана квалификация за учители. Фокусът е върху областите на образователната професионална сфера като…

Read more

Обучение по Образователна Психомоторика 20/05/21 – 29/05/22

Обучение по образователна психомоторикаdakp Българска асоциация за развитие на Психомоториката (БАПМТ) съвместно с Deutsche Akademie – Aktionskreis Psychomotorik (dakp) предоставят възможност за включване в 1-годишно обучение по Образователна Психомоторикаdakp. Обучението предлага всеобхватна и практически ориентирана квалификация за широк спектър от професионални области. Фокусът е върху областите на образователната професионална сфера като детска градина, училище, лечебна…

Read more