Услуги за детски живот в педиатрията. Какво включват според Американската педиатрична асоциация *

ОТ АМЕРИКАНСКАТА АКАДЕМИЯ ПО ПЕДИАТРИЯ| ПОЛИТИЧЕСКО ИЗЯВЛЕНИЕ | ЯНУАРИ 01 2021 Г. Барбара Ромито; Дженифър Джуел; Мередит Джаксън,; КОМИТЕТ НА ААП ПО БОЛНИЧНИТЕ УСЛУГИ; АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ДЕТСКИ ЖИВОТ и др. Програмите за детски живот са важен компонент на педиатричните болнични грижи; те се занимават с психосоциалните проблеми, които съпътстват хоспитализацията и други здравни…

Самотата. Лекция на Ваня Дункова

Самотата присъства в психологическия, педиатричния и възпитателен дискурс когато говорим за деца. Лицата й са много и неразпознаването им води до много соматизации, които често на свой ред остават неразпознати от специалистите както в медицината, така и в училището и на местата, в които пребивават деца. Самотата по отношение на децата е винаги между нас,…

Играта като най-кратък път за свързване

Чрез играта можем да се свържем с детето и да му помогнем да се почувства разбрано.
Играта е най-краткият път за преодоляване на самотата и безпомощността на детето в опознаването на света.
Играта между родителите и децата се разглежда като идеален прозорец, през който родителите могат да се свържат с децата си и да ги подкрепят в социално-емоционалното им развитие. Има достатъчно доказателства от психологията на развитието и клиничната психология, които са категорични, че ролята на родителите като подкрепящи децата чрез игра, помага както за по-добрата поведенческата адаптация на децата в света, така и за справяне с почти всички развитийни премеждия. Освен това създава усещане за смисъл в живота и връзка, която не може да бъде разрушена лесно.

Професионални компетенции на психомоторните специалисти в Европа (от ЕФП)

ВЪВЕДЕНИЕ Европейският форум по Психомоторика (ЕФП) се грижи за осигуряване на последователност и консолидиране на общите професионални компетенции на психомоторните специалисти при зачитане на специфичните различия във всяка страна. Това е целта на на настоящия документ, който е достъпен за всички заинтересовани страни. Основавайки се на холистичния възглед за човека и на връзката между тялото…

Педиатрия и игра. Кой, кога, защо и как?

Статия от Джулия Уитакър, Чика Мацудайра Тръст за специализирано обучение по здравни игри, Великобритания Младежки колеж към Университета в Шизуока, Япония * Заглавието е на редактора. Оригинално заглавие: „Еволюцията на болничната игра в Обединеното кралство и последиците за Япония: Социално-историческа перспектива“ Резюме Всички деца се нуждаят от време, място и възможност за игра, независимо от…

PsyMot: инструмент за психомоторна диагностика и индикации за психомоторна терапия в детската психиатрия

Клаудия Емк, психомоторен терапевт и изследовател от университета Vrije в Амстердам. Рууд Дж. Бошер, изследовател от Холандия.   Психомоторната терапия е ориентирана към движението и тялото терапия. В тази статия представяме наскоро разработен систематичен инструмент за психомоторна оценка и диагностика на деца – PsyMot. Конструирането на този инструмент е вдъхновено от Международната класификация на функционирането…

Лекция на Франциска Личко: Психомоторика и аутизъм: Практически насоки 07.01.2023

В тази лекция Франциска Личко, психомоторен терапевт от Берлин, разглежда как психомоториката може да бъде включена в работата с ABA (applied behavior análisis).Научаваме как движението и играта могат да се използват за иницииране на процеси на взаимодействие с деца от аутистичния спектър. Както и как подходът, ориентиран към тялото, може да се използва за подпомагане…

Партньорство в образованието: Как родители и учители да имат споделена отговорност за образователния и възпитателен процес? *

*Статия от Юта Шнайдер. Оригинално заглавие „Сътрудничество, което вълнува“ (Zusammenarbeit, die bewegt) Юта Шнайдер е психомоторен педагог и Марте Мео терапевт в център за ранно детско развитие в Кьолн (2003-до момента), както и научен сътрудник в университета в Кьолн (2006 г. – до момента). Тя обучава педагози за работа с деца и родители по подкрепящ…

Кои видове телесно-ориентирани интервенции насърчават социално-емоционалната компетентност на децата в предучилищна възраст? Систематичен преглед

Andreia Dias Rodrigues,  Ana Cruz-Ferreira, José Marmeleira, Luís Laranjo and Guida Veiga Резюме: Напоследък се наблюдава увеличение на телесно-ориентираните интервенции, прилагани в образователните програми. Телесно-ориентираните интервенции се основават на връзката тяло-ум, включваща тялото и осъзнаване и изразяване на движение. В този систематичен преглед на литературата за телесно ориентирани интервенции, прилагани в контекста на предучилищна възраст,…

Да бъдеш в движение. Телесно енергиен поглед върху психомоторната практика

Статия от проф. Амара Ренате Екерт ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- Бих искала да въведа тази тема със следния личен опит от психомоторна група с възрастни: Групата влиза в психомоторната зала след като е била в почивка за обяд. Тя е със забавено темпо, погледите са уморени и сякаш питат: „Ама наистина ли трябва да направим нещо сега?“ Общо…