Публична лекция на Силвия Бендер-Джоунс: „Движението, играта и диалогът като основа за детското развитие”, 12.12.2020 г.

Българска асоциация за развитие на психомоториката, съвместно с Германската асоциация по психомоторика (dakp) организира публична онлайн лекция, на тема: “Тайната за откривателите и изследователите: Движението, играта и диалогът като основа за детското развитие”, с водещ Силвия Бендер-Джоунс на 12.12.2020 г. Децата са любопитни, енергични и пълни с ентусиазъм: те искат да научат, да открият, да…

Детската игра – необходим фактор за възстановяване по време на болничен престой. Сп. Практическа педиатрия, бр. 5/2020

Децата изследват света през играта. Чрез нея те с опитват да отговорят на въпросите, които ги вълнуват и да се справят с тревогите, които имат.  Според  American Academy of Pediatrics детската игра е от изключителна важност за емоционалното, сензорното, познавателното, моралното, интелектуалното и социалното развитие на детето. Тя е важен параметър и за комуникация с…