Психомоторен подход при работа с травмата

Проф. Амара Р. Екерт   „Една травма бива трансформирана тогава, когато непоносимите усещания и чувства бъдат претопени от поносимите. Тази трансформация може да се активира, когато отключващите и потушаващите травмата реакции са със сходна интензивност (Ливайн/Клайн 2005).   Предмет на тази статия са инсценировките на децата по време на игра и поведението им, които понякога…