Психомоторика и психотелесна психотерапия – сходства, допирни точки, успоредни и отдалечаващи се пътища

Теоретичните възгледи не винаги се избират доброволно, актуализират се през призмата на житейския опит и изградената представа за нещата. Проф. д-р Амара Ренате Екерт Исторически факти Разсъжденията  ми за възможната връзка между психотелесната психотерапия и Психомоториката започнаха в средата на 80-те години. Бяха провокирани от едно допълнително обучение по неорайхианска психотелесна  и енергийно ориентирана психотерапия,…