Да бъдеш в движение. Телесно енергиен поглед върху психомоторната практика

Статия от проф. Амара Ренате Екерт ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- Бих искала да въведа тази тема със следния личен опит от психомоторна група с възрастни: Групата влиза в психомоторната зала след като е била в почивка за обяд. Тя е със забавено темпо, погледите са уморени и сякаш питат: „Ама наистина ли трябва да направим нещо сега?“ Общо…