Публична лекция на Никол Зебах-Дитце: „Всичко е въпрос на отношение…“, 27.02.2021 г.

Българска асоциация за развитие на психомоториката, съвместно с Германската асоциация по психомоторика (dakp) и Център за детско развитие „Психомоторика за всички деца“ организират публична онлайн лекция на тема: “Всичко е въпрос на отношение …”, с водещ Никол Зебах- Дитце. Хората с увреждания са част от нашето общество и желаят да бъдат считани за такива. Това…