Въвеждащо обучение в системата за закрила на детето в България

БАПМТ предлага въвеждащо обучение в системата за закрила на детето в България. Цел: Информиране на работещи с деца специалисти за системата за закрила на детето в България Компетенции на курсистите след обучението: Грамотно реагиране, по- задълбочена оценка и насочване за решаване на проблеми в случаи на рискови ситуации с деца Програма на обучението 1. Нормативна…

Увод в Психомоториката, основана на доказателства. Нидерландската школа. PsyMot

Българска асоциация за развитие на Психомоториката (БАПМТ) представя първи от поредица модули „Продължаващо обучение“ за психомоторни специалисти на тема: „Увод в Психомоториката, основана на доказателства. Нидерландската школа. PsyMot“. ––––––––- Целта на обучението е запознаване с Психомоториката като структурирана практика по управление на клиничен случай с помощта на психомоторния инструмент PsyMot, показан за диагностика на деца…