Психомоториката е професионално поле, което се развива, разпространява и непрекъснато увеличава репутацията си в европейски план. В България историята на метода започва преди 25 години (1), а в Европа всяка страна има своя психомоторна история (2).

Историята на Българската асоциация по Психомоторика започва в средата на 2019 година в гр. София като следствие от първия по рода си експеримент, проведен в колаборация с проф. Амара Екерт и Германската асоциация по Психомоторика в България. Той е резултат от анализ на нуждите, произтичащи от актуалната психосоциална ситуация в България и включва обучение за психомоторни терапевти и първи опити за интегриране на дисциплината в свързаното поле на болничната помощ с трайно хоспитализирани деца.

БАПМТ възниква в контекста на психомоторни практики и обучения, които съществуват вече в България: „Релационна Психомоторика“ – провеждано  от психоаналитичен институт ТОЛК на проф. Весела Банова и „Аналитична Психомоторика“ – провеждано от фондация „За малките и за големите” на Георги Добринов. Ограниченията на средата за трайното и устойчиво развитие на метода обаче са свързани както с това приватизиране на психомоторното знание (по същия начин, по който в България се приватизират масово добрите терапевтични практики не само в психологията, но и в медицината, в образованието, в социалните грижи и др.), така и с отмирането на академичната основа за прилагането му.

Академичната общност, от която се очаква да подкрепя подобен род широко популярни по света методи, го познава през работата на д-р Весела Банова, но опитите за интегрирането на лекционни и практически курсове в програмите на психологическите, педагогическите, а защо не и спортните катедри са почти изоставени. И то към момент, в който той е изучаван в магистърски и бакалавърски програми в университетите на почти цяла Европа, Южна Америка, Корея и др. страни по света, както и като следдипломно квалификационно образование и се прилага в масови и достъпни държавни структури като детски градини, училища, бежански лагери, домове за сираци и т.н.

Историята на Българската асоциация за развитие на Психомоториката започва с разбирането, че психомоторното знание може да изпълни смисъла, ролята и предназначението си в подкрепа на деца и възрастни само ако бъде достъпно и ползваемо от широк кръг специалисти, както и възможно за прилагане в широк кръг професионални полета, свързани с медицината, педагогиката, социалната работа и др.

След изясняване на концепцията, стратегическата цел, мисията и устава на БАПМТ, на 27.10. 2020 г. тя е официално регистрирана.

В нея в момента членуват 14 специалисти от различни професии, които работят за асоциацията с ясното разбиране за нуждата от интегрирането на психомоторното знание в политиките за децата и подрастващите  – образователни, здравни, социални и културни.

БАПМТ е отворена за всички специалисти, които имат разбирането и куража да могат да настояват за стандарт на човешките отношения навсякъде, а не само в привилегированите пространства.