Дейностите на БАПМТ са свързани с обучения по образователна и терапевтична Психомоторика, промоционални събития с цел запознаване с метода и неговите ползи пред заинтересовани институции (болници, поликлиники, детски отделения, детски градини, училища, университети, санаториуми и др.); годишен конгрес по Психомоторика като място, където психомоторни и свързани с тях специалисти  могат да споделят знания, които обогатяват научните и професионалните компетенции; както и представяне на научни доклади и разработки на свързани конгреси и конференции. Сред дейностите на БАПМТ са организиране на интервизионни групи и супервизия, превод и издаване на литература с цел подкрепа на практикуващите специалисти; улесняване на професионален обмен чрез публични лекции на известни имена от професионалното поле от Европа както по време на психомоторни научни форуми, така и с разпространение на психомоторно знание по време на конференции, форуми на  други таргетни групи – лекарски конференции, конгреси по социална работа, психологически и педагогически форуми и др.