ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ваня Дункова

Контакт: vaniadunkova@gmail.com
Автобиография: Вижте повече

Председателят на БАМПТ отговаря за социалните политики и програмата от стъпки по интегриране на психомоторното знание в био-психо-социалните дисциплини в България, където грижата да бъде достъпна за всички.

НАУЧЕН БОРД

Проф. д-р Амара Екерт

Контакт: amara.eckert@h-da.de
Автобиография: Вижте повече

Проф. д-р Холга Йесел

Контакт: holger.jessel@h-da.de
Автобиография: Вижте повече

Силвия Бендер-Джоунс

Контакт: bender-joans@dakp.de

ЧЛЕНОВЕ НА БАПМТ

проф. д-р Астрид Крус

Контакт: astrid.krus@hs-niederrhein.de

Виолета Спирова, секретар

Контакт: violetta.s.spirit@gmail.com

Автобиография: Вижте повече

Валентина Грозева

Контакт: valentinagrozeva@abv.bg
Автобиография: Вижте повече

Вяра Видева

Контакт: viaravid@gmail.com
Автобиография: Вижте повече

Eлисавета Пумпалова

Контакт: elisaveta_pp@abv.bg
Автобиография: Вижте повече

Ермина Дончева

Контакт: info@montessoriroditeli.com

Катерина Ковачева

Контакт: k.kovacheva2015@abv.bg

Маргарита Янакиева

Контакт: somatekablog@gmail.com

Автобиография: Вижте повече

Милена Котарова

Контакт: milena.kotarova@abv.bg
Автобиография: Вижте повече

Никол Зебах-Дитце

Контакт: nicolinator@gmail.com

Петър Пенчев

Контакт: petarilianov@yahoo.com

Румен Николов

Контакт: r.nikolov@np-law.bg

Илона Андреева

Контакт: therapy.ilona@gmail.com
Автобиография: Вижте повече

Поля Николова

Контакт: polqnikolova@gmail.com
Автобиография: Вижте повече

Михаела Табакова

Контакт: michaela_valentino@abv.bg
Автобиография: Вижте повече

Деница Дамянова

Контакт: d.damianova.d@gmail.com
Автобиография: Вижте повече

Тодорка Митева

Контакт: regards.tedy@gmail.com
Автобиография: Вижте повече

Вяра Панайотова

Контакт: viaraspanayotova@gmail.com
Автобиография: Вижте повече

Яна Накова

Контакт: jananakova@yahoo.com
Автобиография: Вижте повече

Няма налично описание.

Мартина Колева

Контакт: maartinakoleva@gmail.com
Автобиография: Вижте повече

Германският академичен капацитет в научния борд на БАПМТ отговаря за обучението и сертифицирането на психомоторни специалисти по европейски стандарти. Членовете му използват своите компетенции за подпомагане със знания и умения интердисциплинарните връзки между Психомоториката и другите професионални полета, както и за създаване на аналози на интеграция на българска територия.

Според своите компетенции членовете на асоциацията защитават интересите й и работят за утвърждаването на психомоторните ценности, както и като агент на интегрирането на Психомоториката в пространства с психомоторно мислене.