Психомоториката произлиза от научни концепции и методи от различни дисциплини като неврология, психология, ерготерапия, спорт и рехабилитация.

Психомоторните терапевти предоставят услуги, които са от важно значение за различни видове клиенти:

 • недоносени бебета: За преждевременно родени се считат бебетата, появили се преди завършването на 37-ата седмица от бременността. При голяма част от тези деца се наблюдават психомоторни затруднения, които дават основание за провеждане на психомоторна терапия;
 • церебрална парализа: състояние, белязано с нарушена мускулна координация (спастична парализа) и/или други нарушения, причинени обикновено от нарушения на мозъка преди или по време на раждането;
 • забавяне в развитието: състояние, което представлява значително изоставане в процеса на развитие между 0 и 10 години. При децата се наблюдават четири основни вида забавяне в развитието:
  • езиково или речево забавяне. Това включва способността за ефективна комуникация с другите, изразяване и приемане на информация, например даване на инструкции или стъпки за решаване на дадена познавателна задача или съставяне на изречения;
  • забавяне в моториката: това включва способност за запазване на баланс, вървеж, гладкото използване на ръцете и пръстите и зрително-моторната координация;
  • социално и емоционално забавяне. Това включва способността за поддържане на значими контакти с другите, взаимодействие с другите и умението за разчитане на социални намеци;
  • Когнитивно забавяне: тази категория включва уменията за мислене, учене, разсъждаване и запаметяване. Симптомите на когнитивното забавяне включват:
   • психомоторна ретардация: генерализирано отлагане на психологичната и физическата активност, често проявявайки се като симптом на тежка депресия;
   • психомоторна възбуда: поредица от неволеви движения без конкретна цел, които произтичат от умственото напрежение и тревожността на индивида. Това включва крачене из стаята, извиване на ръце, неконтролирани движения на езика, събличане на дрехите и обратното им обличане, както и други подобни действия;
 • синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност: хронично състояние, белязано с настойчиво невнимание, хиперактивност и понякога импулсивност. СДВХ започва в детска възраст и често продължава до зряла възраст;
 • аутизъм: умствено състояние, което присъства от ранното детство, характеризиращо се с трудности при комуникацията и формирането на контакти с другите, използването на езика и абстрактните концепции;
 • нарушения в ученето: състояние, което поражда трудности в придобиването на знания и умения на очакваното за възрастта ниво, особено когато не е свързано с физическо затруднение;
 • опозиционно разстройство: състояние, при което детето демонстрира продължителен модел на некооперативно, предизвикателно, враждебно и натрапчиво поведение към авторитети. Поведението на детето често смущава стандартните всекидневни дейности на детето, включително дейностите в семейството и в училище;
 • нарушения в храненето: диапазон от психологически нарушения, характеризиращи се с анормални или нарушени навици на хранене (като анорексия невроза);
 • тревожни разстройства: категория от умствените нарушения, характеризираща се с чувство на тревожност и страх, където тревожността е притеснение за бъдещи събития и страхът е реакция на настоящи такива. Тези чувства могат да породят почва за физически симптоми като сърцебиене и треперене и др.;
 • депресивни разстройства: устойчиво присъствие на чувство на тъга и недостатъчност, както и липса на желание за участие в дейности, които преди са преживявани като носещи удоволствие.
Сертифицирани психомоторни терапевти
 1. Ваня Дункова, vaniadunkova@gmail.com
 2. Венета Иванова, info@waterway.bg
 3. Виолета Спирова, violetta.s.spirit@gmail.com
 4. Вяра Видева, viaravid@gmail.com
 5. Елис Даджат Яханаджиян, elisbass@gmail.com
 6. Елисавета Пумпалова, elisaveta_pp@abv.bg
 7. Ермина Дончева, Erminagarash@gmail.com
 8. Катерина Ковачева, k.kovacheva2015@abv.bg
 9. Милена Котарова, milena.kotarova@abv.bg
 10. Маргарита Камбурова, somatekablog@gmail.com
 11. Михаела Табакова, michaelatabakova79@gmail.com
 12. Петър Пенчев, petarilianov@yahoo.com

Обучение „Интегративна психомоторна терапия с деца“ 2022-2025 г.

  „Терапията е на първо място откриване. Става дума за това кой си и за това какви са най-дълбоките ти емоционални нагласи. Не става дума само за това кой си мислиш, че си. Не е мнение…. Става дума за това кой си в сърцевината на себе си.“ Рон Кърц, основател на Хакоми ___________________________________________________ Българска асоциация…

Read more