Психомоториката поставя специален акцент върху взаимосвързаността на двигателния, емоционалния, социалния и психичния живот на индивида. Терминът Психомоторика обозначава взаимосвързаността между тези области на човешкия живот и тяхното влияние върху развитието на компетентностите на индивида в психосоциален контекст. С други думи, ученето чрез тялото, което се движи, усеща и играе, съчетано със създаването на максимално удовлетворяваща връзка и комуникация с другите, е в основата на Психомоториката.

Методът се основава на научни концепции от различни дисциплини като невробиология, психология, специално образование, спорт и рехабилитация.

Изхождайки от тази теоретична предпоставка, различни страни и региони в Европа са разработили специфични практики, които поставят действията на индивида в това взаимно влияние на преден план. Използват се превантивни, образователни и терапевтични психомоторни практики.

 

Това са областите на интервенция, в които работи Психомоториката:

Диагностика: за цялостно разбиране на човека чрез прилагане на специфични инструменти за оценка, като психомоторно равновесие и психомоторно наблюдение.

Превенция: с цел откриване и предотвратяване на психомоторни или емоционални разстройства в рискови групи и през различните етапи от живота.

Образователна ПМТ: за улесняване на психомоторното съзряване в рамките на учебната програма на образователните институции.

Терапевтична ПМТ като форма на интервенция при психомоторни разстройства на развитието и емоционални и личностни разстройства.

Обучение, изследване и преподаване:с цел обучение за развитие на професионална дейност, задълбочаване в психомоторните области на компетентност и предаване на съдържание, свързано с тази дисциплина.

В различните държави съществува висше образование (бакалавър и магистър) и продължаващо образование, а в някои страни дипломите за психомоторни специалисти са признати от правителствата. Расте и броят на научните изследвания в областта на Психомоториката.

В България не съществува нито висше образование по специалността, нито самостоятелна професия.