Регистрация

С Вашата регистрация приемате следните условия за участие.

Заинтересованите да се включат в квалификационен курс на БАПМТ е необходимо да попълнят формуляр за регистрация и да го изпратят на имейл до 7 седмици преди началото на курса. В рамките на една седмица ще получите отговор по имейл дали кандидатурата Ви е одобрена. При одобрение ще получите проформа фактура за заплащане на 50% от стойността на обучителната такса, която е необходимо да заплатите в срок от 2 седмици, но не по-късно от 4 седмици преди началото на обучението. Вашата регистрация се счита за потвърдена само след като регистрационната такса е получена по една от сметките.

Остатъчната сума за обучението се заплаща след като сте преминали 50 % от обучителните часове, броени от старта на обучението.

Ще ви изпратим документите на курса и цялата друга необходима информация около четири седмици преди началото на курса за обучение.

 

Анулиране

Анулации са възможни само по имейл. Ако анулирането е направено до 4 седмици преди началото на обучението, вече заплатеният аванс се възстановява напълно.

Ако анулирането настъпи по-малко от 4 седмици преди началото на обучението, се запазват следните такси за курса:

4-2 седмици преди началото на обучението: 50% от аванса.

2-0 седмици преди началото на обучението или в случай на неявяване: 100% от авансовата вноска, покриваща 50 % от таксата на обучението.

В случай на заболяване с медицинско свидетелство, ще ви бъде възстановена заплатената такса за курса.

Ако посочите име на заместващо лице до 2 седмици преди началото на курса, платената таксата ще бъде възстановена.

 

Пререгистрация

Пререгистрацията за квалификационни курсове (едновременно отмяна и нова регистрация) е възможна само по имейл до 4 седмици преди началото на курса.

 

Отмяна на обучението

БАПМТ си запазва правото да оттегли провеждането на курса и да отмени обучението, ако регистрациите са недостатъчни или ако повече участници се откажат в кратък срок. Ако е необходимо, това обикновено се прави не по-късно от 3 седмици преди обявената дата на курса. В този случай БАПМТ не може да бъде държана под отговорност. Това се отнася и за анулиране на курсове поради заболявания на лекторите или за промени в състава на ръководството на курса по важни причини. Вече направените регистрационни такси ще бъдат възстановени изцяло в случай на отмяна на обучението.

 

Отговорност и защита на данните

Участниците участват в събитията на свой риск и отговорност.

БАПМТ не поема отговорност за телесна повреда, материални щети или финансови загуби.

Администрирането на курсовете се извършва чрез електронна обработка на данни. Данните, записани от БАПМТ, подлежат на Закона за защита на личните данни. С вътрешните ни правила за защита на личните данни може да се запознаете тук.