Европейският ден на Психомоториката 19 септември е инициатива, създадена от Европейския форум по Психомоторика през 2016 година с цел да се насърчи видимостта на Психомоториката на европейско ниво.

Всяка година асоциации, институции, училища или отделни специалисти организират  различни видове дейности, като например събития на открито, семинари, публикации, обществени улични инициативи и др.