Услуги за детски живот в педиатрията. Какво включват според Американската педиатрична асоциация *

ОТ АМЕРИКАНСКАТА АКАДЕМИЯ ПО ПЕДИАТРИЯ| ПОЛИТИЧЕСКО ИЗЯВЛЕНИЕ | ЯНУАРИ 01 2021 Г. Барбара Ромито; Дженифър Джуел; Мередит Джаксън,; КОМИТЕТ НА ААП ПО БОЛНИЧНИТЕ УСЛУГИ; АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ДЕТСКИ ЖИВОТ и др. Програмите за детски живот са важен компонент на педиатричните болнични грижи; те се занимават с психосоциалните проблеми, които съпътстват хоспитализацията и други здравни…