Дите Мари-Пост от Дания: Работим в тясна връзка с лекарите, които също са чувствителни към човешките тела

Поредица „Портрети“ на психомоторни специалисти от Европа и света Дите Мари-Пост е психомоторен терапевт и председател на Датската асоциация по психомоторика. Тя работи в психиатрична болница в Копенхаген повече от 20 години. Отговаря за пациенти с тежки разстройства от спектъра на шизофренията и биполярното разстройство. Основните й отговорности са за установяването контакт по повод социални…