Tatiana Gurovich: What is the difference between typical and psychomotor pedagogy?

Tatiana Gurovich – Professor at the Faculty of Education of the Pontifical Catholic University of Santiago de Chile, Chile, International Master in Psychomotor Science from the Higher Institute for Psychomotor Re-education in Paris, France, Professor Honoris Causa from the International Organization for Psychomotor Science and Relaxation, France, with specializations in “Special Education”, “Pedagogical Psychomotorics”, “Psychopedagogy”…

Photo: Jonathan Borba

Холистична грижа за бременните жени, родилките и техните деца – възможна ли е в България?

Българска асоциация за развитие на психомоториката (БАПМТ) от самото си създаване работи за устойчива и етична психомоторика в подкрепа на детското развитие. Психомоторните терапевти към БАПМТ са обучени в това да проявяват чувствителност към преживяванията на децата и да ги съпровождат в тяхното психо-телесно изразяване. Практиката ни показва, че ранните преживявания на децата, започващи още…