За терапевтичната, „обикновената“ игра и игровата депривация

Статия на Ваня Дункова в сп. „Детска градина“ май-юни 2023 г. За терапевтичната, „обикновената“ игра и игровата депривация (С приложени въпроси за удачност и капацитет на детската гадина да бъде подкрепяща детската игра)  „Играта сама по себе си е вече психотерапия“ Др. Мауро Полако, педопсихиатър, Италия „Аз съм Моана“, изкрещява Ния и започва да играе…

Игрова депривация. Какво казва и прави обучението по Психомоторика и изследванията в България по този въпрос?

От 4-ти до 7-ми май 2023-та в град Верона, Италия се проведе Х-тият Световен конгрес по Психомоторика, чиято тема беше насочена към актуалното състояние на психомоторните нарушения и перспективите за интервенция в Психомоториката. Ваня Дункова, психомоторен терапевт и председател на Българска асоциация за развитие на Психомоториката (БАПМТ), представи темата Игрова депривация. Какво казва и прави…