„Психомоторни интервенции при деца с диспраксии“. Онлайн лекция с Тине Ван Дам

Презентация   БАПМТ предлага втора лекция с фокус върху глава от предстоящото издание „Психомоторни интервенции за психично здраве: деца и юноши“, чиято премиера е планирана за март 2024 г. Диспраксията (според МКБ) е нарушение в невроразвитието, известно още като специфично разстройство в развитието на двигателните функции (според DSM-5) или DCD. То е разстройство, характеризиращо се…