Показване на 2 резултата

Психомоторни интервенции за психично здраве деца и юноши

45,00 лв.

Полето на Психомоториката* е поле в движение. През последните години клиницисти в няколко страни по света разработиха методи, програми и практически насоки за Психомоторика за хора със специфични проблеми в развитието или психични разстройства. Освен това общите и трансдиагностичните терапевтични теми – често свързани с елементи от начина на живот като стрес и физическа активност – постепенно излизат на преден план в клиничната Психомоторика както за юноши, така и за възрастни. По този начин Психомоториката се превръща в бързо развиваща се област на знанието, в която научните изследвания придобиват все по-голямо значение. Първо, за да се натрупат повече знания и да се обосноват интервенциите. Второ, за да се покаже на външния свят ефективността на психомоторните интервенции, така че те да бъдат прилагани в по-голям мащаб.
Интересно е, че не само специалистите по Психомоторика се интересуват от движението и свързаните с тялото аспекти на психичното здраве и развитие.

Психолозите, психиатрите и педагогическите кадри стават все по-увлечени и любопитни по отношение на упражненията и телесните преживявания във връзка с психосоциалното развитие и психичното здраве. Изглежда, че картезианството, т.е. разглеждането на ума като отделен от физическото тяло, е в залез, а теориите за телесността, според които всички психологически процеси се влияят от тялото, включително сетивните системи, двигателните системи и емоциите, са във възход.

В тази книга са представени най-новите изследвания за интервенциите, ориентирани към тялото, от гледна точка на развитието, допълнени от клинични приложения за различни групи от хора. Ролята на движението и опита на тялото в хода на развитието е тема, която се повтаря постоянно когато работим с деца, юноши и възрастни с интелектуални затруднения и други психологически проблеми.

 

(*) Както е определено от Европейския форум по психомоторика: „Терминът „Психомоторика“ се отнася до подходи и методи, които фокусират взаимното влияние на познанието, емоциите и движението и тяхното влияние върху развитието на компетентността на индивида в психосоциален контекст.“  (psychomot.org/efp/statutes, 9/2020).