Обучение „Интегративна психомоторна терапия с деца“ 2022-2025 г.

  „Терапията е на първо място откриване. Става дума за това кой си и за това какви са най-дълбоките ти емоционални нагласи. Не става дума само за това кой си мислиш, че си. Не е мнение…. Става дума за това кой си в сърцевината на себе си.“ Рон Кърц, основател на Хакоми ___________________________________________________ Българска асоциация…