Лекция на Франциска Личко: Психомоторика и аутизъм: Практически насоки 07.01.2023

В тази лекция Франциска Личко, психомоторен терапевт от Берлин, разглежда как психомоториката може да бъде включена в работата с ABA (applied behavior análisis).Научаваме как движението и играта могат да се използват за иницииране на процеси на взаимодействие с деца от аутистичния спектър. Както и как подходът, ориентиран към тялото, може да се използва за подпомагане…

Първи в България психомоторен тренинг по програма „Еразъм +“

Уважаеми колеги, Психомоториката в България отбелязва голямо развитие в първия по рода си у нас психомоторен тренинг, съфинансиран от Европейскта програма за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм+“. Обучението по психомоторика съобразно ECVET * (PSYCHOMOTORTRAINING) е дело на колегите от Пловдивски университет „П. Хилендарски”, Национална асоциация на работещите с хора с увреждания, „Аналитична зона –…

Томи – шумното и разсеяно дете в класната стая или детето, което обича да играе?

Томи е 10-годишно момче и неговата история е един от случаите, описани в книгата “Психомоторни интервенции за психично здраве – деца и юноши”, която БАПМТ предстои да издаде на български език с подкрепата на дарители и съмишленици. Наръчникът e холандско издание, дело на екип от водещи световни изследователи и клиницисти, които описват най-съвременните психомоторни интервенции…

“Как да определим Какво”- Марте Мео в Психомоториката

Българска Асоциация за Развитие на Психомоториката предлага обучение за Марте Мео консултанти “Как да определим Какво”- Марте Мео в Психомоториката. В обучението се представя Марте Мео методът и развиващите елементи в педагогически/терапевтични интеракции. Впечатлителните обучителни видеа от личната практика на участниците показват метода и го правят “видим”. Основните цели на курса са да се научат,…

Стартира благотворителна кампания “Психичното здраве на децата е в твоите ръце – прегърни го!”

Дарителската кампания “Психичното здраве на децата е в твоите ръце – прегърни го!” започва на 15 септември. Целта е ние от Българска асоциация за развитие на Психомоториката, заедно с Вас, приятели, съмишленици и дарители, да направим възможно родители и професионалисти да прочетат холандската книга “Психомоторни интервенции за психично здраве – деца и юноши” на български…

Завърши първото сертифицирано обучение по „Образователна Психомоторика“ в България

Първото сертифицирано от Германската асоциация по Психомоторика  – Deutsche akademie aktionskreis psychomotorik e.v dakp обучение по „Образователна психомоторика“ приключи с дипломирането на 20 психомоторни специалисти от България. Образователната Психомоторика може да се прилага в институции – детски градини и училища (начален етап), както и в образователни центрове, социални домове, институции, предлагащи подкрепа за деца в…

Европейският форум по Психомоторика: Политиците е нужно да се застъпят за обучение по Психомоторика в образователните институции

На 21 май 2000 г. в Страсбург участниците в световния конгрес по Психомоторика „Психомоторните дейности в трансформиращо се общество, на прага на третото хилядолетие” приемат резолюция, която има за цел да информира обществеността и особено политиците за психомоторната работа. Предлагаме Ви неин превод: РЕЗОЛЮЦИЯ „Радикалният напредък в научните изследвания и технологиите доведе до световни промени…

Семинар на Марион Есер: Психомоториката работи върху идентичността на детето и върху връзката му с другите, а не върху функционирането му

Марион Есер е психомоторен терапевт от Бон, последовател на метода „Психомоторна практика Окутюрие“. Тя се занимава с Психомоторика от 36 години и в момента работи с деца и младежи в психиатрична клиника в Бон, Германия. Марион Есер е автор на книгата „Осмели се да се свържеш“, която бе издадена от „Колибри“ с подкрепата на Българска…

Обучение „Интегративна психомоторна терапия с деца“ 2022-2025 г.

  „Терапията е на първо място откриване. Става дума за това кой си и за това какви са най-дълбоките ти емоционални нагласи. Не става дума само за това кой си мислиш, че си. Не е мнение…. Става дума за това кой си в сърцевината на себе си.“ Рон Кърц, основател на Хакоми ___________________________________________________ Българска асоциация…

Публична лекция „Психомоторика у дома“ – 20.11.2021

Българска асоциация за развитие на Психомоториката (БАПМТ) организира поредна онлайн лекция на тема „Психомоторика у дома“. Кога? Дата 20.11.2021 г. Къде? Онлайн платформата Zoom. Може ли Психомоториката да се практикува у дома с подръчни средства? Какво ни е нужно, за да прилагаме Психомоторика със собствените си деца у дома? Как да организираме заниманието? Какви правила…