Въвеждащо обучение в системата за закрила на детето в България

БАПМТ предлага въвеждащо обучение в системата за закрила на детето в България. Цел: Информиране на работещи с деца специалисти за системата за закрила на детето в България Компетенции на курсистите след обучението: Грамотно реагиране, по- задълбочена оценка и насочване за решаване на проблеми в случаи на рискови ситуации с деца Програма на обучението 1. Нормативна…