Играта като най-кратък път за свързване

Чрез играта можем да се свържем с детето и да му помогнем да се почувства разбрано.
Играта е най-краткият път за преодоляване на самотата и безпомощността на детето в опознаването на света.
Играта между родителите и децата се разглежда като идеален прозорец, през който родителите могат да се свържат с децата си и да ги подкрепят в социално-емоционалното им развитие. Има достатъчно доказателства от психологията на развитието и клиничната психология, които са категорични, че ролята на родителите като подкрепящи децата чрез игра, помага както за по-добрата поведенческата адаптация на децата в света, така и за справяне с почти всички развитийни премеждия. Освен това създава усещане за смисъл в живота и връзка, която не може да бъде разрушена лесно.

Професионални компетенции на психомоторните специалисти в Европа (от ЕФП)

ВЪВЕДЕНИЕ Европейският форум по Психомоторика (ЕФП) се грижи за осигуряване на последователност и консолидиране на общите професионални компетенции на психомоторните специалисти при зачитане на специфичните различия във всяка страна. Това е целта на на настоящия документ, който е достъпен за всички заинтересовани страни. Основавайки се на холистичния възглед за човека и на връзката между тялото…

Педиатрия и игра. Кой, кога, защо и как?

Статия от Джулия Уитакър, Чика Мацудайра Тръст за специализирано обучение по здравни игри, Великобритания Младежки колеж към Университета в Шизуока, Япония * Заглавието е на редактора. Оригинално заглавие: „Еволюцията на болничната игра в Обединеното кралство и последиците за Япония: Социално-историческа перспектива“ Резюме Всички деца се нуждаят от време, място и възможност за игра, независимо от…

PsyMot: инструмент за психомоторна диагностика и индикации за психомоторна терапия в детската психиатрия

Клаудия Емк, психомоторен терапевт и изследовател от университета Vrije в Амстердам. Рууд Дж. Бошер, изследовател от Холандия.   Психомоторната терапия е ориентирана към движението и тялото терапия. В тази статия представяме наскоро разработен систематичен инструмент за психомоторна оценка и диагностика на деца – PsyMot. Конструирането на този инструмент е вдъхновено от Международната класификация на функционирането…

Лекция на Франциска Личко: Психомоторика и аутизъм: Практически насоки 07.01.2023

В тази лекция Франциска Личко, психомоторен терапевт от Берлин, разглежда как психомоториката може да бъде включена в работата с ABA (applied behavior análisis).Научаваме как движението и играта могат да се използват за иницииране на процеси на взаимодействие с деца от аутистичния спектър. Както и как подходът, ориентиран към тялото, може да се използва за подпомагане…