История на детската градина: От Германия до Съединените щати

Статия на Кристина Мюле, Международен университет Флорида, САЩ Резюме: В статията се разглежда историята на детската градина от Фрьобел (1967 г.) до съвременността, като са включени проблемите и въпросите, които стоят на дневен ред когато говорим за детската градина. Целта на статията е да привлече вниманието към причината, поради която за първи път е създадена…