Педиатрия и игра. Кой, кога, защо и как?

Статия от Джулия Уитакър, Чика Мацудайра Тръст за специализирано обучение по здравни игри, Великобритания Младежки колеж към Университета в Шизуока, Япония * Заглавието е на редактора. Оригинално заглавие: „Еволюцията на болничната игра в Обединеното кралство и последиците за Япония: Социално-историческа перспектива“ Резюме Всички деца се нуждаят от време, място и възможност за игра, независимо от…