Партньорство в образованието: Как родители и учители да имат споделена отговорност за образователния и възпитателен процес? *

*Статия от Юта Шнайдер. Оригинално заглавие „Сътрудничество, което вълнува“ (Zusammenarbeit, die bewegt) Юта Шнайдер е психомоторен педагог и Марте Мео терапевт в център за ранно детско развитие в Кьолн (2003-до момента), както и научен сътрудник в университета в Кьолн (2006 г. – до момента). Тя обучава педагози за работа с деца и родители по подкрепящ…