Кои видове телесно-ориентирани интервенции насърчават социално-емоционалната компетентност на децата в предучилищна възраст? Систематичен преглед

Andreia Dias Rodrigues,  Ana Cruz-Ferreira, José Marmeleira, Luís Laranjo and Guida Veiga Резюме: Напоследък се наблюдава увеличение на телесно-ориентираните интервенции, прилагани в образователните програми. Телесно-ориентираните интервенции се основават на връзката тяло-ум, включваща тялото и осъзнаване и изразяване на движение. В този систематичен преглед на литературата за телесно ориентирани интервенции, прилагани в контекста на предучилищна възраст,…