„Движението, тялото, детето. Рамка на психомоторната теория и практика”, лекция на Проф. Амара Екерт в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 9.10.2019 г.

Лекция на проф. Амара Екерт в Софийски университет „Св. Климент Охридски”  „Движението, тялото, детето. Рамка на психомоторната теория и практика” – 9 октомври 2018 г.