Обучение в личен тренинг при проф. Окутюрие, Басано дел Грапа, юли 2018 г.

Обучение на членове на асоциацията в шестдневен личен тренинг при създателя на метода „Психомоторна практика Окутюрие” проф. Бернар Окутюрие в Басано дел Грапа, Италия – 2-7 юли 2018