БАПМТ е сдружение в обществена полза с немско участие и със стратегическа цел устойчиво и интегративно развитие на Психомоториката в България.

БАПМТ си поставя две основни задачи за първия 2-годишен мандатен период  (2020-2022):

– Да организира и завърши две обучения – по образователна Психомоторика и по терапевтична Психомоторика;

– Да изпълни конкретни първи стъпки по интегрирането на психомоторното знание в различни прицелни професионални полета, както и да установи модалности за комуникация с тях.